IBS

Irritabel Bowel Syndrome

IBS står för Irritabel Bowel Syndrome, irriterad tarm, stressmage, ballongmage och är en av världens vanligaste sjukdomar som kan ge förstoppning, diarré, besvärande gasbildning och magsmärtor.

Den är vanligare hos oss kvinnor. Vid stress kan sjukdomen förvärras, likaså kan viss mat försämra tillståndet.

IBS har gått under många namn genom tiderna, såsom colon irritabile, tjocktarmskatarr och funktionella tarmbesvär/tarmsjukdom. Det handlar om en funktionell störning och kan alltså inte ses genom tester, till exempel blodprov. Den leder INTE till cancer. Vid diagnostisering utesluter man först andra vanliga sjukdomar genom undersökningar som till exempel rekto-, gastro- och koloskopi.

Orsaken till IBS

Orsaken till IBS kan sällan fastställas, utan kan bero på flera olika saker som långvarig stress, störd tarmflora, dåliga matvanor. Oftast är det en kombination av många små faktorer som utlöser besvären. Det är trots allt rörelsemönstret i tarmarna som orsakar de större besvären hos IBS patienter. Smärtan uppstår då avföringen pressas oregelbundet genom tarmen och beskrivs oftast som krampande. Tyvärr kan inte IBS botas i dagsläget

Ont i magen kan få hela livet att kännas jobbigt, men det finns mycket som du kan göra själv för att lugna en svullen, värkande, gasig, hård eller lös mage. Eftersom jag själv bliv fri från min IBS genom självstudier och utbildning kan jag nu erbjuda att hjälpa dig på din väg till ett friskare liv

0731-408 608

ann@halsomagen.se

Kontakta mig

7 + 8 =